Транспортно-спедиторски услуги

Международен хладилен транспорт

ИВАНОВ-ГЕОРГИЕВ ООД извършва международен хладилен транспорт със собствен превоз. Проявяваме грижа за транспортирането на вашата стока от товарния пункт до местоназначението ѝ.
Предоставяме ежедневна информация за местонахождението на товара посредством GPS връзка.

Предлагаме превоз на насипни товари.

Извършваме услуги със земекопна техника.

При възникнали въпроси, свържете се с нас